одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП

Уникален идентификатор:  27af147a-d5fc-4e93-a8bc-2cb3ab1cf8e9

Описание:

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП в Община Мирково

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 2

Автор: Гергана Козарова

Връзка с автор: g.kozarova@mirkovo.bg

Отговорник подръжка: b.valcheva@mirkovo.bg

Връзка с отговорник подръжка: b.valcheva@mirkovo.bg

  • Създаден на: 2017-10-12 07:03:26
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:05:53
  • Последно променил: migrate_data