одобрен

Количество предадени за оползотворяване отпадъци

Уникален идентификатор:  29be2839-e3bc-49b2-85dd-379366ef27ec

Описание:

Количество предадени за оползотворяване отпадъци

Основна тема:  Околна среда

отпадъци

Версия: 2

Автор: Пламен Казаков

Връзка с автор: p_kazakov@sofia.bg

Отговорник подръжка: p_kazakov@sofia.bg

Връзка с отговорник подръжка: p_kazakov@sofia.bg

  • Създаден на: 2017-06-16 07:08:48
  • Създаден от: p_kazakov-2375
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:09:25
  • Последно променил: migrate_data