одобрен

Списък бенефициентите в ИСУН

Уникален идентификатор:  29d30ab1-aff0-4846-9e85-c7f7ce05cfa7

Описание:

Информация от публичния модул на ИСУН

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

бенефициент

Версия: 1

  • Създаден на: 2015-04-07 11:07:40
  • Създаден от: s_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-07 21:17:53
  • Последно променил: migrate_data