одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

Уникален идентификатор:  2_11

Описание:

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2020-07-20 14:47:54
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-20 14:49:52
  • Последно променил: d_tzvetkov