одобрен

Издадени Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - София

Уникален идентификатор:  2a166fdf-31af-4f2b-8387-c593eae58de4

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-29 11:27:15
  • Създаден от: k.koteva
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:33:06
  • Последно променил: k.koteva