одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  2b7a898c-da19-4cfc-ad4e-5af34ff970f5

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2020-07-15 13:47:16
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2020-07-15 13:49:51
  • Последно променил: support