одобрен

Регистър на общинските предприятия

Уникален идентификатор:  2cdb9618-df80-4ce5-aa4f-10766f0b2584

Описание:

Регистър на общинските предприятия на Община Панагюрище

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Донка Чамова

Връзка с автор: d_chamova@abv.bg

Отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: d_chamova@abv.bg

  • Създаден на: 2019-12-20 16:19:35
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-01-10 16:36:23
  • Последно променил: bikozhuharov