одобрен

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и в паралелките с професионална подготовка в средните училища в област Смолян

Уникален идентификатор:  2d4ef11c-c6bd-41ac-8af9-65c17f796214

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Образование, култура и спорт

държавен план прием руо смолян РМС 214/2016

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2022-05-11 09:15:32
  • Създаден от: y.chechkova
  • Последна промяна: 2022-05-11 10:45:36
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте