одобрен

Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична медицинска помощ

Уникален идентификатор:  2d7b43cb-7529-4393-beb9-08f34815b7ec

Описание:

Индивидуални практики за първична медицинска помощ (лични лекари), сключили договор с РЗОК - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 1

Автор: Славея Иванова

Връзка с автор: slave_a@abv.bg

Отговорник поддръжка: genoveva@obshtina.radnevo.net

Връзка с отговорник поддръжка: genoveva@obshtina.radnevo.net

  • Създаден на: 2016-09-29 08:57:10
  • Създаден от: genoveva_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-15 22:37:12
  • Последно променил: migrate_data