Автор: Yoanna Petrova

непроверен

Регистър на юридически лица с нестопанска цел, в които участва общината Община Попово

Уникален идентификатор:  2d7cb2fd-7647-4d43-b486-b13d8396fcd5

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-28 11:14:24
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-28 11:15:07
  • Последно променил: yoanna_petrova