одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2d82dd24-a479-4297-880b-d041b0d48415

Описание:

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2019-09-12 11:04:13
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:22:06
  • Последно променил: support