одобрен

Търговски регистър

Уникален идентификатор:  2df0c2af-e769-4397-be33-fcbe269806f3

Описание:

Базата данни на Търговския регистър, с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-04-18 15:52:17
  • Създаден от: registryagency
  • Последна промяна: 2018-11-05 20:16:05
  • Последно променил: migrate_data