одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Уникален идентификатор:  2e1aef82-4ab1-4cd0-ae18-f0517f955a4b

Описание:

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 1.2

  • Създаден на: 2019-06-17 11:39:28
  • Създаден от: st.stoev
  • Последна промяна: 2019-06-17 11:43:17
  • Последно променил: st.stoev