одобрен

Второстепенни разпоредители по бюджета на Община Кърджали за 2017г.

Уникален идентификатор:  2e555eec-0690-4f83-8be4-d407870f8071

Описание:

Второстепенни разпоредители по бюджета на Община Кърджали за 2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-09-28 12:42:27
  • Създаден от: ayhan_hasan
  • Последна промяна: 2018-10-12 13:21:41
  • Последно променил: migrate_data