одобрен

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021

Уникален идентификатор:  2e6e1649-55df-43f4-bc5c-35002463c558

Описание:

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие – както на самото престъпление, така и на последиците от него.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2018-04-11 11:42:33
  • Създаден от: desislava_todorova_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:54:07
  • Последно променил: migrate_data