одобрен

Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от животински произход

Уникален идентификатор:  2f6bc8d2-01d7-4a7e-bc23-4baf57cf9e3f

Описание:

Регистъра съдържа данни за регистрираните обекти за производство и търговия на едро с храни от животински произход на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

обекти

Версия: 1.13

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2016-04-28 06:25:52
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:53:49
  • Последно променил: a_popnikolova