одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  2f7d6327-312c-429a-a18f-10711ab0fc7e

Описание:

Регистър на одобрените инвестиционни проекти на територията на община Септември, актуален към 02.04.2019.
Актуална информация може да бъде получена на адрес http://www.septemvri.org/register_odobreni_inv_proekti.htm

Основна тема:  Региони, градове

инвестиционни проекти

Версия: 2.2

Източник: http://www.septemvri.org/register_odobreni_inv_proekti.htm

  • Създаден на: 2019-04-02 14:24:01
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-08 16:04:26
  • Последно променил: nina_vardina