одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии в териториалния обхват на РДГ Стара Загора

Уникален идентификатор:  2fcdb4b2-8014-482c-b51f-c7698f3f9ddd

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2019-03-28 15:04:21
  • Създаден от: rdgsz
  • Последна промяна: 2020-02-20 10:42:40
  • Последно променил: rdgsz