одобрен

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2019/2020 година за землищата на обл.Видин

Уникален идентификатор:  2fd30c1f-1257-4a86-9607-91f0eb1ca00d

Описание:

Определен размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2019/2020 година за землищата на обл.Видин - по начин на трайно ползване

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 1.2

Източник: Областна Дирекция "Земеделие" - Видин

Автор: Областна Дирекция "Земеделие" - Видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_vidin@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2020-02-21 17:10:33
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2020-02-21 17:18:07
  • Последно променил: tanya_mincheva_tsolova