одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2019-2020 година

Уникален идентификатор:  30c856b6-bb96-4aa1-8dd0-b51a9a4c6356

Описание:

Информацията е по общини и землища за областта, както и в лв/дка, според начина на трайно ползване на земеделските имоти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Сливен земеделие рентно плащане Сливен рентно плащане

Версия: 5.1

Автор: ОДЗ- Сливен

Връзка с автор: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2019-09-12 13:48:34
  • Създаден от: elena_trashlieva
  • Последна промяна: 2019-09-27 14:21:22
  • Последно променил: elena_trashlieva