одобрен

Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на железопътни превозни средства

Уникален идентификатор:  30e324e3-33ef-434f-bf6f-a4323ab95333

Описание:

Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на превозни средства

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Отговорник подръжка: istoikov@mtitc.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: istoikov@mtitc.government.bg

  • Създаден на: 2016-05-26 12:41:28
  • Създаден от: ivan_stoykov
  • Последна промяна: 2019-09-18 17:08:22
  • Последно променил: ivan_stoykov