одобрен

Регистър на дрогериите, регистрирани в РЗИ - Кюстендил

Уникален идентификатор:  30e3b6b4-acea-4e71-ab15-651fad59d763

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл.239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Кюстендил.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

Автор: д-р Галина Панкова

Връзка с автор: rzi_kn@abv.bg

Отговорник подръжка: rzi_kn@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: rzi_kn@abv.bg

  • Създаден на: 2016-06-16 06:55:37
  • Създаден от: raynichka_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:33:49
  • Последно променил: raynichka_stoyanova