одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Уникален идентификатор:  30ef3267-fc97-4b26-ba8c-f13accf943f4

Описание:

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

устройство на територията

Версия: 3

Автор: Надежда Пензова

Връзка с автор: oba_sandanski@abv.bg

Отговорник поддръжка: oba_sandanski@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: oba_sandanski@abv.bg

  • Създаден на: 2018-04-25 08:23:11
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:12:34
  • Последно променил: migrate_data