одобрен

Информация за фискалния резерв

Уникален идентификатор:  3178b3ee-cfe8-4adc-b716-659d3228407f

Описание:

Таблицата съдържа информация за състоянието на фискалния резерв към предходния месец като общ размер, средства на фискалния резерв по депозити и като вземания от фондове на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. – в млн. лв.

Нормативна база: Закон за публичните финанси

Понятия и дефиниции:
ЗПФ - Закон за публичните финанси;
ФР – Фискален резерв;
БНБ – Българска народна банка;
МФ – Министерство на финансите;
ДФЗ – Държавен Фонд Земеделие

Забележка:
* Обхватът на фискалния резерв е съгласно §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
** Включват салдата по всички банкови сметки на бюджетните организации без тези на общините.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

МФ РМС 567/2021 фискален резерв

Версия: 4.3

Източник: Министерство на финансите

  • Създаден на: 2021-08-02 08:47:29
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-09-08 12:53:53
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте