одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите

Уникален идентификатор:  317fccc3-7e81-4500-9f88-4df6d90e5efe

Описание:

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

доспат екология и води кладенци места МОСВ собствени нужди Струма

Версия: 2

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

Връзка с отговорник подръжка: nikolaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2017-03-07 08:27:26
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:04:13
  • Последно променил: migrate_data