одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска.

Уникален идентификатор:  3217eea8-a0e0-4418-bc9e-54eb0cc9abc0

Описание:

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2018-2019.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2020-02-14 12:40:42
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2020-02-14 13:01:14
  • Последно променил: seyhan_salim