одобрен

Актуализация 02.07.2016

Уникален идентификатор:  324e09ca-e22d-4c44-b8ab-08e3ae557120

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване лекарствени продукти ПЛС реимбурсиране

Версия: 1

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2016-07-28 10:12:24
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:04:39
  • Последно променил: migrate_data