одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2016 год./

Уникален идентификатор:  32737932-70b1-4232-baf2-a897676be109

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2016 год./

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

устройство на територията

Версия: 1

Автор: Атанаска Добрева

Връзка с автор: avren_ut@abv.bg

Отговорник подръжка: sekretar_avren@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: sekretar_avren@abv.bg

  • Създаден на: 2017-12-29 14:23:50
  • Създаден от: daniela_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-13 11:53:27
  • Последно променил: migrate_data