одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Уникален идентификатор:  32bfe627-9395-4fa9-bf6e-c0c17961400e

Описание:

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Иваничка Иванова

Отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

Връзка с отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 06:16:52
  • Създаден от: toni_parichev
  • Последна промяна: 2018-11-13 11:16:14
  • Последно променил: migrate_data