одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 2018 г.

Уникален идентификатор:  32d6888e-c7e8-46db-aa38-c1cca508b9c0

Описание:

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 2018 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: Веселин Видолов

  • Създаден на: 2019-03-14 13:50:47
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2019-03-14 13:58:46
  • Последно променил: obsobstvenost