непроверен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В РАЙОНА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Уникален идентификатор:  32f38747-61b4-4e50-8476-f439af59aa5c

Основна тема:  Население и социални условия

карти за паркиране хора с трайни увреждания ОБЩИНА ТРЯВНА

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-03-06 10:26:51
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-04-30 11:06:48
  • Последно променил: i.rusimova68