одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места в община Троян

Уникален идентификатор:  32f9cd37-847b-4736-af52-bd3bd4410af2

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 13

Автор: Христо Ангелов

Отговорник поддръжка: any@troyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2016-06-27 08:02:34
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:43:25
  • Последно променил: anna_belperchinova