одобрен

Среден успех от националнто външно оценяване - 7 клас 2016 г. по предмети в точки

Уникален идентификатор:  330caebb-9221-4d0f-bd1f-84196691dca9

Описание:

Среден успех от националнто външно оценяване - 7 клас 2016 г. по предмети в точки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

образование

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-10-06 07:54:04
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-02-26 13:58:09
  • Последно променил: migrate_data