одобрен

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория

Уникален идентификатор:  332a3e88-32cb-4775-a7cb-c92eb00e8718

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Региони, градове

експлоатация обекти община регистър въвеждане РМС 214/2016 Кричим

Версия: 6.3

Автор: Величка Ташева Беличева – Бучова

Връзка с автор: sekretar_krichim@abv.bg

Отговорник поддръжка: sekretar_krichim@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sekretar_krichim@abv.bg

  • Създаден на: 2022-07-20 09:40:15
  • Създаден от: velichka_tasheva_belicheva-buchova
  • Последна промяна: 2022-07-21 15:46:13
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте