одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново

Уникален идентификатор:  333d60fd-6158-471b-a8b6-880400f91b24

Описание:

Планът съдържа текстова и таблична част. В текстовата част е посочен Обхвата на плана, Околна среда, дейности и инсталации , Изпълнение на плана за преходната година, Планирано изпълнение за годината. Табличната част съдържа Регистри на обектите за контрол, Планирани обекти за контрол през годината, Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното.

Основна тема:  Околна среда

околна среда план контрол проверки

Версия: 1.1

Източник: https://www.riosvt.org/control/plan/

Автор: Милка Асенова

Връзка с автор: asenovam@riosvt.org

  • Създаден на: 2019-03-28 14:30:15
  • Създаден от: milka_asenova
  • Последна промяна: 2019-03-28 14:31:11
  • Последно променил: milka_asenova