одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Уникален идентификатор:  3365e9e7-cc1f-4e03-be35-05ba413fa615

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове - актуален към 25.09.2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Областна администрация - Русе

Връзка с автор: governor@ruse.bg

Отговорник поддръжка: v.bosakov@ruse.bg

Връзка с отговорник поддръжка: v.bosakov@ruse.bg

  • Създаден на: 2017-09-25 13:51:23
  • Създаден от: vladimir_bosakov
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:33:11
  • Последно променил: migrate_data