одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПУП

Уникален идентификатор:  337d37a2-41f2-4642-8d27-1e88d78f80fa

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПУП

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър ТСУ ПУП

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 10:29:29
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:23:16
  • Последно променил: migrate_data