одобрен

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Уникален идентификатор:  3402ad13-956e-4d5a-a81f-18f2630986d1

Описание:

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.3

Автор: Евелина Марковска - Главен експерт, Дирекция "АКРРДС"

Връзка с автор: e.markovska@kn.government.bg

Отговорник подръжка: e.markovska@kn.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: e.markovska@kn.government.bg

  • Създаден на: 2019-09-18 17:04:41
  • Създаден от: katya_anastasova
  • Последна промяна: 2019-09-18 17:07:49
  • Последно променил: katya_anastasova