одобрен

Регистър на производствените марки на територията на РДГ Варна

Уникален идентификатор:  3416ae39-1a33-43fa-b5a5-1cd85e506857

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: Регионална дирекция по горите Варна

Връзка с автор: rugvarna@iag.bg

Отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugvarna@iag.bg

  • Създаден на: 2019-04-25 15:47:53
  • Създаден от: siyana_boneva
  • Последна промяна: 2019-04-25 17:34:37
  • Последно променил: siyana_boneva