одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Уникален идентификатор:  3432e05c-2dd7-43ab-ade0-c9ce6da592ac

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Мюмюн Рамадан Ибрам

Връзка с автор: sekretar_mb@abv.bg

Отговорник подръжка: sekretar_mb@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: sekretar_mb@abv.bg

  • Създаден на: 2016-10-12 11:36:44
  • Създаден от: myumyun_ibram
  • Последна промяна: 2018-10-31 11:20:33
  • Последно променил: migrate_data