одобрен

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

Уникален идентификатор:  349f5e66-8937-4049-919c-586adb9e4125

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-25 18:27:02
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-25 18:28:12
  • Последно променил: kgeorgiev