одобрен

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ

Уникален идентификатор:  3513ebea-4f92-47bb-baff-14583d53d05c

Описание:

Данни за КАВ измерени в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ на територията на РИОСВ - Пловдив

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух КАВ околна среда Пловдив риосв РИОСВ - Пловдив

Версия: 1.7

Източник: РИОСВ - Пловдив

Автор: РИОСВ - Пловдив

Връзка с автор: riosv_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-07 14:36:20
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2019-03-07 15:05:09
  • Последно променил: riosv_plovdiv1