одобрен

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

Уникален идентификатор:  353c0622-e4d1-4531-ae46-f2c49d189c36

Описание:

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

информация напоо професионално образование центрове ципо РМС 214/2016 професионално ориентиране

Версия: 6.4

Автор: НАПОО

Връзка с автор: support_napoo@adminsoft.bg

Отговорник поддръжка: support_napoo@adminsoft.bg

Връзка с отговорник поддръжка: support_napoo@adminsoft.bg

  • Създаден на: 2016-07-06 16:24:30
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2021-05-10 16:30:25
  • Последно променил: bikozhuharov