одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020-2021г.

Уникален идентификатор:  354fb494-77fa-4f9f-8dc5-0f7efa3cafe8

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2020-2021г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 София град

Версия: 2.3

Автор: Кристиян Цветков

Връзка с автор: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-04-14 08:49:53
  • Създаден от: kristiyan_tsvetkov
  • Последна промяна: 2021-04-23 10:53:50
  • Последно променил: bikozhuharov