одобрен

Регистър за издадените административни актове за одобряване на ПУП - за град Троян

Уникален идентификатор:  35bbb6a7-454b-4760-817d-97cd3bcfe94b

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

Автор: Община Троян

Отговорник поддръжка: any@troyan.bg

Връзка с отговорник поддръжка: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 12:05:38
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-07-07 10:21:40
  • Последно променил: anna_belperchinova