одобрен

Регистър на заповедите и решенията за изработване на подробни устройствени планове и изменения на територията на Община Джебел, област Кърджали от 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  36e30723-4202-494d-a9e6-c2be2b122b73

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-11 13:19:10
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:20:21
  • Последно променил: kmet_dj