одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Уникален идентификатор:  37711cd3-5cc8-4fe7-85c3-ce63b22ecd20

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

култура

Версия: 1

Автор: Димитрина Дренска

Отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

Връзка с отговорник поддръжка: toni.parichev@lovech.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 08:13:12
  • Създаден от: toni_parichev
  • Последна промяна: 2018-11-13 10:42:18
  • Последно променил: migrate_data