одобрен

Списък на процедираните инвестиционни предложения, планове и програми по реда на ЗООС (гл. 6, раздел II и III) и ЗБР, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана

Уникален идентификатор:  3772708d-2edd-475d-80d8-83dda34c43d0

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 8.4

  • Създаден на: 2019-03-07 17:16:40
  • Създаден от: teodora_stoyanova_riosv_montana
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:30:00
  • Последно променил: teodora_stoyanova_riosv_montana