одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  3831527c-4817-468c-9162-69f2278ba6e6

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г. на електронен и хартиен носител

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 5

Автор: РЗИ - Софийска област

Връзка с автор: rzi_so@rzi-sfo.com

Отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.com

Връзка с отговорник поддръжка: md@rzi-sfo.com

  • Създаден на: 2016-06-29 11:14:49
  • Създаден от: simona_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-10-18 13:43:40
  • Последно променил: elena_sapundzhieva