одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  386a2948-154f-4dac-850f-cc8a511b561c

Описание:

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет

Версия: 1.2

Автор: Лиляна Бекярова

Връзка с автор: Lilyana.Bekyarova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Lilyana.Bekyarova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Lilyana.Bekyarova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 10:47:30
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:43:05
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova